Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie:

Predajca:

Šangri-La s.r.o.

Jána Palárika 367/4

96901 Banská Štiavnica

IČO: 47596074

DIČ: 2024035563 

e-mail: sangrila.eshop@gmail.com

telefónne číslo: 0948/ 634 335

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním záväznej objednávky v internetovom obchode firmy Šangri-La s.r.o. vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

2. Objednávka:

Po odoslaní objednávky Vám príde e-mail o registrácii v našom e-shope. Údaje z tohto e-mailu si starostlivo uschovajte pre budúce nákupy v e-shope Šangri-La.  Následne Vám príde potvrdzujúci e-mail o prijatí Vašej objednávky. Obsahuje výpis obsahu celej objednávky. Prijatá objednávka je záväzná a obrdžaním potvrdzujúceho e-mailu vzniká kúpno-predajná zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Storno objednávky:

Kupujúci môže objednávku stornovať do jej potvrdenia zo strany predávajúceho bez udania dôvodu a to:

- e-mailom na: sangrila.eshop@gmail.com

-  telefonicky na čísle 0948634335 

 

Zrušenie objednávky:

V prípade, že si Vašu objednávku na osobný odber nevyzdvihnete do 5 pracovných dní, dôjde k jej zrušeniu.

 

3. Ceny:

Všetky ceny v našom internetovom obchode sú konečné (vrátane DPH) a sú platné v čase objednania tovaru.

 

4. Spôsob platby a spôsob dopravy:

Spôsob platby a spôsob dopravy si vyberiete pred samotným odoslaním objednávky.

Platba na dobierku je možná pri zasielaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty.  

 

6. Expedícia tovaru:

 Objednaný tovar expedujeme vždy čo najskôr, spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak tak nie sme schopný urobiť, budeme Vás informovať o termíne expedície. Dodacia lehota pošty je spravidla 2-3 pracovné dni.

V prípade akéhokoľvek poškodenia zásielky je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacieho protokolu.

V prípade značného poškodenia zásielky ju nepreberajte a okamžite nás kontaktujte. Po prebratí zásielky všetok tovar riadne skontrolujte a o prípadných nedostatkoch nás okamžite informujte.

 

7. Odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci má v zmysle §12 zákona 108/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Odstúpiť od zmluvy môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu sangrila.eshop@gmail.com alebo písomne na adresu predajcu Šangri-La s.r.o. ,  Jána Palárika 367/4, 96901 Banská Štiavnica . Pri odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

 

Pokiaľ tovar kupujúci už prevzal, je povinný pri odstúpení od zmluvy tento tovar vrátiť na vlastné náklady predajcovi.Tovar posielajte doporučene a poistený (nie na dobierku) za nasledujúcich podmienok:
- tovar by mal byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale (ak tomu tak nie je, viď ďalší bod)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako v pôvodnom neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predajcovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (poškodený obal, neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). 
Predávajúci vráti kupujúcemu zaplatenú sumu v plnej výške v čo najkratšom termíne na účet kupujúceho .

 

8.Reklamácie:

Prípadnú reklamáciu adresujte na:

e-mail: sangrila.eshop@gmail.com

telefonicky na tel. číslo: 0948/634 335 

 

9. Ochrana osobných údajov:

V našom e-shope plne rešpektujeme vaše súkromie.  Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Vaše osobné údaje v našom elektronickom obchode sú chránené. Tieto údaje  sú v rámci obchodu dôverné a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom. Vážime si vašu dôveru a chránime vaše súkromné údaje pred zneužitím.